Devlet Hastanelerinde Burun Estetiği Fiyatları

Devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları, özel hastane ve kliniklere oranla çok daha uygun bütçelendirilir. 

Devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatlarının bir bölümü sosyal güvenlik kurumları kapsamında SGK tarafından karşılandığı için ameliyatın kapsamına göre pek çok işlem adımı ücretsiz tamamlanır.

Devlet Hastanelerinde Burun Estetiği Fiyatları

Bu yazımızda devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları ve devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları SGK kapsamı ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Sağlık açısından sorunlu olan ve ameliyat gerekliliğinin doktor tarafından raporlandığı burun ameliyatlarının tamamı sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanır.

Devlet hastanelerinde Burun Estetiği yaptıranlar burun içi operasyonlar, yatış ve doktor giderleri dahil bir çok işlem kalemi için ücret ödemezler.

Fakat burun genel görüntüsü için yapılacak her türlü müdahale devlet hastanesinde dahi olsa belirli fiyatlandırmalara tabiidir.

SGK
Kısaca estetik amaçlı işlemler ücretlendirilir, sağlık amaçlı işlemler ücretsiz yapılır diyebiliriz.

Peki, devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları neye göre ve nasıl belirlenir, fiyat aralığı nedir?

Devlet Hastanesinde Burun Ameliyatı Olmak

Devlet Hastanelerinde Burun Estetiği Fiyatları

Devlet hastanesinde burun ameliyatı olmaya karar veren kişilerin öncelikli araştırması gereken konular;

  • Ameliyatın yapılacağı hastanenin Kulak Burun Boğaz bölümünde Burun Estetiği ameliyatının yapılıp yapılmadığı,
  • Ameliyatın KBB doktoru tarafından tek başına mı yapılacağı yoksa estetik bir cerrahla birlikte mi ameliyatın tamamlanacağı,
  • Eğer devlet hastanesine estetik cerrah tarafından yönlendirildiyseniz hastanenin ameliyatın ne kadarlık bir bölümünü kapsayacağı,

Devlet Hastanelerinde Burun Estetiği Fiyatları

Devlet hastanesinde burun ameliyatı olmaya karar veren kişilerin bilmesi gereken bir diğer konu da Burun Estetiği ameliyatları estetik amaçla dahi yapılsa burun içi yapısal bozuklukların tedavisini de kapsar.

Bu durumda devlet hastanesinde gerçekleştirilecek bir Burun Estetiği ameliyatı, burun ameliyatını da kapsayacağından belli bir bölüm (ameliyathane, gece yatış, KBB doktoru doktor ücreti gibi) masraflarınız SSK tarafından karşılanır.

Bu durumda kişinin ödeyeceği devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları  kapsam dışı kalan estetik uygulamalar bütününü (estetik cerrah ve estetik cerrah tarafından ön görülen malzeme kalemleri) kapsayacaktır.

Devlet Hastanelerinde Burun Estetiği Fiyatları

Her Burun Estetiği ameliyatı kişiye özeldir, kişiye özel planlanır. Bu nedenle de Burun Estetiği fiyatları uygulamanın kapsamına göre artar ya da azalır.

Eğer kişinin isteği doğrultusunda herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın estetik bir burun ameliyatı planlanıyorsa bu mutlaka ücret karşılığında gerçekleştirilir.

Devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları Türkiye genelinde 2500 TL ile 5000 TL aralığında belirlenmiştir. Bu fiyat aralığı estetik uygulamalar içindir.

Doktorunuz tarafından burun yapısal bozukluğu raporlanmış ve estetik ameliyatına burun ameliyatı eşlik edecek ise o zaman hastanede gece yatış, doktor ücretleri, ameliyathane giderleri gibi kalemler devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları olarak belirlenmiş ücret skalasından düşülerek estetik uygulama giderler hesaplanır. 

Özel ve Devlet Hastanelerinde Burun Estetiği Fiyatları Karşılaştırması

Hastane

Devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları ilden ile farklı ücretlere sahiptir:

Devlet hastanesinde Burun Estetiği Ankara fiyatları ile devlet hastanesinde Burun Estetiği Bursa fiyatları arasında farklılıklar söz konusudur.

Bu farklılığın oluşmasında en büyük neden seçilen hekimin uzmanlık derecesi, doktorun hastane içi mi dışı mı hizmet verdiği, Burun Estetiği ameliyatının tek başına estetik amaçlı mı planlandığı, hastanede kaç gece yatış verileceği gibi detaylarla ilintilidir.

Devlet Hastanelerinde Burun Estetiği Fiyatları

Devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları ilden ile hatta ilçeden ilçeye farklı ücretlerde karşımıza çıkar.

Bunun nedeni bölgelerin sosyo-ekonomik gücü ile doğrudan ilişkilidir. Biri diğerinden daha iyi ya da daha kötü diye değerlendirilemez.

Devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları ortalama 2500 TL ile 4000 TL arasındadır. Bu tutar estetik ameliyat kapsamı için oldukça düşük bir ücrettir.

Özel hastaneler ile kıyaslandığında Devlet hastanelerinde Burun Estetiği fiyatları ile özel hastaneler arasında estetik burun ameliyatı %15’den %50’lere varan fiyat farkına sahiptir.

Örneğin; Ankara’da Burun Estetiği fiyatları özel kurumlarda 5000 TL -11000 TL arasında gerçekleştirilirken devlet hastanesinde Burun Estetiği Ankara fiyatları en yüksek 4000 TL’ye yapılmaktadır.

Burun Estetiği fiyatları İzmir’de 6000 TL -15000 TL arasında gerçekleştirilirken devlet hastanesinde Burun Estetiği İzmir fiyatları en yüksek 4000 TL’ye yapılmaktadır.

Burun Estetiği fiyatları İstanbul’da 6000 TL -20000 TL arasında gerçekleştirilirken devlet hastanesinde Burun Estetiği İstanbul fiyatları en yüksek 3000 - 4000 TL’ye yapılmaktadır.

Burun Estetiği fiyatları Bursa’da 5000 TL -9000 TL arasında gerçekleştirilirken devlet hastanesinde Burun Estetiği Bursa fiyatları en yüksek 3500 TL’ye yapılmaktadır.